Angriff! Das nachbarliche Ryozanpaku - Bildquelle: Syun Matsuena Shogakukan / KenIchi Project TV Tokyo © Syun Matsuena Shogakukan / KenIchi Project TV Tokyo