Naruto Shippuden
Di 28.03.2017, 17:15

Das verbotene Genjutsu

Naruto_mini

Im Kampf gegen Danzo setzt Sasuke auf Susanoo. Doch Danzo durchschaut jeden Zug seines Gegners sofort.