Do 27.04.2017, 17:35

Heimkehr

Naruto Shippuden - NARUTO SHIPPUDEN - Logo © 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SH...

Tobi verliert sein linkes Auge bei dem Versuch, sein Izanagi-Jutsu anzuwenden.