Mo 26.06.2017, 17:05

Izanagi und Izanami

Naruto Shippuden - NARUTO SHIPPUDEN - Logo © 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SH...

Itachi erzählt Sasuke, warum Izanami überhaupt erschaffen wurde. Daraufhin stellt Sasuke vieles in Frage ...